Comparative law methodology – we’re both a bit too fat

A short introduction in the preasumptio similtudinis, tertium comparationis and functional equivalence

 

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *